سوابق علمی و اجرایی دکتر مهدی زاده

مشخصات:

· نام: کامبیز

· نام خانوادگی: مهدی زاده فرساد

· سال تولد: 1364

 

سوابق تحصیلی:

·  کارشناسی زمین شناسی، 1386-1383

·  کارشناسی ارشد زمین­شناسی نفت، 1391-1389
·  دکتری رسوب­ شناسی و سنگ رسوب، 1397-1393

 

سوابق اجرایی:

·  مشاور آیت الله قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری- سال 1395 تاکنون

·  مشاور امور برنامه ­ریزی و اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات- سال 1398

·  مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور- سال 1396

·  جانشین معاون برنامه­ریزی پژوهشگاه صنعت نفت کشور- سال 1395

·  سرپرست برنامه ریزی مالی و تامین منابع پژوهشگاه صنعت نفت کشور- سال 1396

·  عضو شورای عالی سیاست گذاری و مشاور شورای مرکزی کشورهای اسلامی (تقریب مذاهب) - سال 1394

·  دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- سال 1397

·  عضو سازمان نظام مهندسی معدن و زمین­شناسی- سال 1385

·  رئیس کارگروه ازدیاد برداشت و مصرف گاز فلر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- سال 1396

·  مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت شرکت ملی نفت ایران- سال 1392

·  مشاور فرهنگی سازمان ملی جوانان ریاست جمهوری- سال 1383

·  رئیس مرکز آموزش­های تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت کشور- سال 1395

·  رئیس حوزه جوانان و نخبگان کشورهای اسلامی (تقریب مذاهب) - سال 1394

·  ارزیاب متخصص کانون ارزیابی مدیران پژوهشگاه صنعت نفت کشور- سال 1395

·  مشاور فرماندار و رئیس حوزه نخبگان فرمانداری کرج- سال 1394

·  مشاور آقای دکتر قمی در امور اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند- سال 1394

·  مسئول تشکیل مرکز رشد امور نخبگان پژوهشگاه صنعت نفت کشور- سال 1395

·  مشاور پژوهشی معاونت مهندسی ناجا- سال 1396

·  مشاور جوانان در امور فرهنگی ورزش- سال 1392

·  مشاور امور نخبگان در فرمانداری شهرستان کرج- سال 1392

·  سرپرست کانون مشاوران جوان و نخبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد- سال 1396

·  عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1390

 

تالیف و ترجمه:

·  مهندسی بهره­برداری، انتشارات ستایش، تهران- سال 1391

·  چاه­آزمایی کاربردی، انتشارات ستایش، تهران - سال 1392

·  پتروفیزیک کرین (ترجمه)، انتشارات ستایش، تهران - سال 1393

 

اختراعات:

·  طراحی سخت افزاری الگوریتم کاربردی در سنگ مخزن نفت به منظور افزایش ازدیاد برداشت - سال  1390

·  طراحی ریز پردازنده هوشمند تعیین شکل مخازن هیدروکربوری- سال 1390

·  ساخت دستگاه مبدل انرژی هدر رفته به انرژی الکتریسیته (روش جدید برای تولید برق)- سال 1389

·  اختراع صندلی کمربند ایمنی هوشمند خودرو- سال 1390

·  طراحی افشانه کنترل استرس- سال 1390

 

 

افتخارات علمی:

·  دارای مدال طلای جهانی فدراسیون جهانی اختراعات از کشور کانادا 2019 در رشته نفت

·  دارای پذیرش اختراع مسابقات جهانی آلمان (نورنبرگ) 2017 در رشته نفت

·  دارای مدال طلای جهانی فدراسیون جهانی اختراعات از کشور هنگ­کنک 2015 در رشته نفت

·  دارای مدال طلای جهانی فدراسیون جهانی اختراعات از کشور آمریکا 2014 در رشته نفت

·  دارای مدال طلای جهانی فدراسیون جهانی اختراعات از کشور کرواسی 2013 در رشته نفت

·  دارای مدال طلای جهانی فدراسیون جهانی اختراعات از کشور چین 2012 در رشته نفت

·  دارای مدال طلای جهانی فدراسیون جهانی اختراعات از کشور کویت 2011 در رشته نفت

·  دارای مدال برنز جهانی فدراسیون جهانی اختراعات از کشور تایوان 2011 در رشته نفت

·  برنده جایزه ویژه مسابقات فدراسیون جهانی اختراعات از کشور آمریکا 2014 در رشته نفت

·  برنده جایزه ویژه مسابقات فدراسیون جهانی اختراعات از کشور چین 2011 در رشته نفت

·  برنده جایزه ویژه مسابقات فدراسیون جهانی اختراعات از کشور تایوان 2012 در رشته نفت

 

مقالات علمی و پژوهشی و ISI:

·  تایید قابلیت کاربردی نرم افزار تولید شده کامپیوتری ژئوتکنیک پایه در تحلیل لرزه ای پاسخ ساختگاه (ISI)- سال 1392

·  طراحی یک کد کامپیوتری جدید در تعیین و آنالیز پتانسیل روانگرایی ساختگاه (ISI)- سال 1391

·  آنالیز پتروفیزیک و پیش بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران (ISI)- سال 1391

·  کاربرد روش AVO در آشکار سازی مخازن گازی (علمی و پژوهشی)

·  بررسی پارامتر زمین شناسی مهندسی در ایجاد شکست هیدرولیکی به منظور افزایش ازدیاد برداشت از مخازن نفت به کمک روش اجزا محدود (ISI)- سال 1391

·  مدلسازی شکست هیدرولیکی در چاه نفت با روش اجزای محدود به منظور افزایش ازدیاد برداشت- سال 1397